Skip to content

Integritetspolicy Vi värnar om din integritet

Rättslig Grund för Behandling av Personuppgifter

Behandling av personuppgifter är inte tillåten om det inte finns giltiga skäl. Sådana skäl kan till exempel vara samtycke från den registrerade personen, avtal (ett ingånget avtal) eller att vi som ansvariga för behandlingen av personuppgifterna har ett berättigat intresse som har större tyngd än den registrerades krav på skydd av privatlivet.

Vårt skäl till databehandlingen är normalt sett att det finns ett avtal och i vissa fall att den registrerade lämnat samtycke. När behandlingen av dina personuppgifter inleds lämnar vi alltid information om skälet till databehandlingen.

Om munktellgruppen.se ska behandla personuppgifter för barn under 16 år krävs vårdnadshavarnas samtycke.

Munktellgruppen.se Användning av Personuppgifter

Vi samlar in och behandlar personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med eventuella kunder men också för att med kunna ge god service och informera om våra produkter och tjänster. Användningen av personuppgifter i samband med marknadsaktiviteter bygger på samtycke som du kan styra genom att inte acceptera detta avtal eller genom att stänga av cookies i din webbläsare.

De uppgifter vi registrerar är ex. namn, telefonnummer och e-postadress. Vi inhämtar uppgifter från den registrerade medlemmen själv.

Utlämning av Personuppgifter – Användning av Tredje Part

Registrerade personuppgifter behandlas konfidentiellt av oss, och endast de som behöver informationen i sitt arbete kommer att ha tillgång till dem. Som regel delar vi därför inte personuppgifter med någon utanför munktellgruppen.se.

Däremot kan det i vissa sammanhang hända att vi delar med oss av personuppgifter till våra partners, som Facebook eller Google. I och med att du godkänner användandet av cookies, samtycker du till att din mailadress kan användas för utskick av exempelvis nyhetsbrev från våra partnersidor (Träningsutrustning.com och Munktell Träning & Hälsa). Våra partners kommer däremot inte att dela dina uppgifter med tredje part. Delning av personuppgifter med tredje part är ett fall av personuppgiftsbehandling som kräver att vissa juridiska förutsättningar är uppfyllda. Dessa förutsättningar kommer i första hand att utgöras av den registrerade personens samtycke, så du som registrerad kommer alltid att känna till vår eventuella utlämning av uppgifter. Observera att vi under vissa omständigheter är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter.

Nyhetsbrev

I vissa fall på munktellgruppen.se (som till exempel för kampanjer) samlar vi in ditt namn och mailadress för att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig. I och med att du lämnat dina uppgifter godkänner du att din e-postadress används till att skicka ut exempelvis nyhetsbrev till dig. Du kan när som helst stoppa din prenumeration till nyhetsbrevet genom att välja ”Avsluta min prenumeration” längst ner i alla nyhetsbrev.

Lagring och Radering av Personuppgifterna

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra om det inte finns rättslig grund för det. Exempel på sådana skäl är normalt att du har ingått ett avtal med oss eller att det finns juridiska skäl som tvingar oss till det.

All behandling av personuppgifter jag gör sker inom EU/EES-området. Munktellgruppen.se raderar dina personuppgifter utan obefogat dröjsmål och senast efter 6 månader när uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in. De raderas också om du drar tillbaka det samtycke som ligger till grund för behandlingen av uppgifterna eller om du motsätter dig behandlingen och det inte finns några tungt vägande berättigade skäl för behandlingen. Vi har tydliga raderingsrutiner för varje databehandlingsaktivitet.

Om du återkallar ditt samtycke till behandling av personuppgifter upphör vår behandling av dina personuppgifter, men detta påverkar inte lagligheten hos en databehandling som baserats på ditt samtycke och som skett innan ditt samtycke återkallades.

Dina Rättigheter

Du har rätt att begära insyn, rättelse, radering (om inte vi är skyldiga att spara informationen), begränsning av databehandlingen och utlämning av dina personuppgifter (dataportabilitet). Dessutom kan du begära att vi avslutar behandlingen av dina personuppgifter (till exempel genom att dra tillbaka ditt samtycke). Om du vill använda dig av en eller flera av dessa rättigheter, kommer vi att rätta oss efter din begäran inom en månad efter att vi fått den, förutsatt att vi inte är skyldiga att handla på annat sätt. Eventuella förfrågningar kan skickas till vår e-postadress, info@munktellgruppen.se

Om du anser att vi har brutit mot reglerna för behandling av personuppgifter kan du klaga hos Datainspektionen.

Kontakta oss gärna på vår e-postadress, info@munktellgruppen.se om du har kommentarer eller vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter.